Carla har idag været i Skjern til Slæb- og apportering (VSA) og bestået – JUHU