Caja slippes på græsmark i modvind. Anlægger et stort bredsøg i høj fart og smuk stil. 2. slip: Slippes i høj raps i modvind. Anlægger et søg med gode brede i høj fart og god kontakt til fører. Opnår stand, avancerer på ordre og rejser fasan, viser respekt i opflugt og skud. 3. slip: Slippes på stubmark i modvind. Anlægger et stort arealdækkende søg i høj fart og smuk stil. Kommanderes til respekt for hare. 1. præmie (åben klasse/ Birte)