Kære hele C-kuldet og ejere

I ønskes et rigtig godt nytår. Her i det midtjyske blev det noget ‘vådt’ i ordets rigtige forstand. Juleaften og nat blev vores gårdsplads og staldbygning oversvømmet med 5-10 cm vand.

Vi ved ikke hvor vandet kommer fra og det er aldrig sket før i de 15 år vi har boet her, men vådt var det. Vi forsøgte at pumpe det væk, men godt blev det først da vi mellem jul og nytår fik gravet en rør ned fra en sivebrønd til en samlebrønd så vandet kunne komme væk.

Nu har vi i stedet fået det fineste vandhul på den anden side af vejen.

Lige efter nytår kom så 15 tons skærver til fordeling på gårdspladsen, så armene var lange efter sidste weekend hvor de blev fordelt med trillebør og skovl.

Nu mangler der bare at blive fordelt der hvor der er gravet, der skal vandet synke først. Carla hjalp også lidt til – i hvert tilfælde med at ‘prøvegå’ de nye skærver

Næste år bliver spændende med vores hunde, der skal læres rigtig meget, og de forskellige ting kan for alvor gå i gang. Håber alle er lige så glade for jeres hunde som vi er for Carla, som ligner Nelli rigtig meget på mange punkter, og det er vi glade for.